Natuurlijke omgeving

 

Nationaal Park Drents - Friese Wold

Hoeve De Werkhorst is prachtig gelegen aan de rand van de bossen en velden van Nationaal Park Drents-Friese Wold. We hebben documentatie voor zowel wandelaars als fietsliefhebbers met diverse routes in onze regio. Behalve de fraaie natuur heeft onze omgeving ook heel bijzondere cultuur historische kenmerken.

Flora en fauna

Kenmerkende plantensoorten voor het park zijn onder andere: klokjesgentiaan, lavendelhei, stekende wolfsklauw en zonnedauw. Bovendien zijn er veel bospercelen met inheemse eiken en grove den, maar ook Douglas spar, Amerikaanse eik en Japanse larix zijn veelvuldig aangeplant voor de bosbouw. In dit gebied leven o.a.: boom- en steenmarters, vossen, reeën,  buizerd en wespendief, haviken, raven, zwarte, groene en bonte specht, hazelworm, kamsalamander, levendbarende hagedis, adder, gladde slang, ringslang.

Het Nationaal Park Drents - Friese Wold vormt het stroomgebied van de bovenloop van de Vledder Aa.  Dit is de enige Nederlandse beek wiens bovenloop volledig in een natuurlijke omgeving ligt. Ook het beekdal van de Tilgrup, die in de Vledder Aa uitmondt, is gedeeltelijk hersteld. Omdat instroom van gebiedsvreemd en vervuild water is afgesloten ontstaat hierdoor een van de meest pure waterstroompjes van ons land.